Miljö & Etik

Världen står inför många utmaningar. Tillsammans måste vi försöka bidra till hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar framtiden. Vill du vara med? PAX Scandinavia är ett bolag inom New Wave Group som använder begreppet CSR (CorporateSocial Responsibility) som ett samlingsnamn för vårt arbete med miljö och etik. CSR innebär att vi tar hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet: socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

I denna broschyr vill vi ge en samlad bild av vårt CSR arbete.

Att kommunicera hur vi skapar hållbar tillväxt är grundläggande för oss som börsnoterat företag i relation till kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter. Det ger oss en möjlighet att få berätta vad vi gör bra – men också vad vi kan göra bättre.

CSR kräver ett löpande och långsiktigt engagemang. Det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår dagliga verksamhet. Därför har vi tre fokusområden som är prioriterade i vårt CSR-arbete och som utgår från koncernens kärnverksamhet.

 

VÅRA TRE FOKUSOMRÅDEN ÄR:

Design och Produktutveckling

Hur kan vi skapa så hållbara produkter som möjligt? 

Inköp och Produktion

Hur kan vi tillverka varor på ett hållbart sätt?

Transport och Logistik

Hur säkerställer vi en hållbar distribution på en global marknad?

Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera de positiva effekter som New Wave Group kan ha i samhället, både globalt och lokalt. Vi vill också hjälpa dig som kund att göra medvetna inköp. Ditt beslut är viktigt om vi ska kunna rädda världen lite grann varje dag. Du röstar faktiskt med din plånbok på vilka produkter och företag som ska vara framgångsrika på marknaden!

csr